ZieZo-beurs 2019 – 15 en 16 maart 2019

Over leven met minder zicht

Woonzorgcentrum Het Schild

Logo Het Schild, woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden

Het Schild is een woonzorgcentrum, speciaal ingericht voor mensen met een visuele beperking. In een landelijke omgeving wordt zowel aan zelfstandige huurders, de inleuncliënten, als aan cliënten met een langdurige zorgindicatie, een unieke woonomgeving geboden. Het Schild vindt zijn oorsprong in 1912. In dat jaar opende Nicolaas Martinus Schild, zelf blind, een huis waar alleenstaande blinden van alle leeftijden konden wonen. In de loop der jaren is het naar hem genoemde huis uitgegroeid tot wat het nu is: een modern woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden.

Tijdens uw bezoek aan de Ziezo-beurs kunt u kennis maken met verschillende medewerkers van Het Schild; medewerkers van de afdeling welzijn, dagbesteding en het steunpunt zijn aanwezig om uw vragen over wonen bij Het Schild te beantwoorden.

Alvast op zoek naar meer informatie?
Kijk dan op onze website: http://www.hetschildonline.nl/

© 2019 |