ZieZo-beurs 2019 – 15 en 16 maart 2019

Over leven met minder zicht

Uitnodiging bijeenkomst: Aan het werk blijven met een visuele beperking.

Tijdens de beurs zal de Oogvereniging een bijeenkomst organiseren voor werkgevers, Arbo, verzekerings en bedrijfsartsen, reïntegratiebedrijven, klantmanagers en andere toeleiders naar werk en werkenden die geconfronteerd worden met problemen met hun gezichtsvermogen. 

Tijdstip
16 maart 2018 9.30-13.00

Organisator
Oogvereniging

Toegang
Gratis

Locatie
Zaal 116, boven de ZieZo-beurs 2018, Jaarbeurs, Utrecht.

Mensen worden ouder en moeten steeds langer werken. Als gevolg daarvan krijgen steeds meer werkenden problemen met hun gezichtsvermogen. Werkgevers staan voor de uitdaging deze werknemers binnen hun organisatie te houden. Tijdens de bijeenkomst “Aan het werk blijven met een visuele beperking” leert u hoe u een werknemer met verminderd gezichtsvermogen zo kunt ondersteunen dat hij of zij de werkzaamheden kan blijven uitvoeren. Dat levert uiteindelijk winst op voor werkgever en werknemer. De bijeenkomst is interessant voor werkgevers, Arbo, verzekerings en bedrijfsartsen, reïntegratiebedrijven, klantmanagers en andere toeleiders naar werk. De bijeenkomst is ook interessant voor werkenden die geconfronteerd worden met problemen met hun gezichtsvermogen.

9.30-10-15 Leveranciers van hulpmiddelen en werkplekaanpassingen voor blinden en slechtzienden brengen u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

10.15-10.30 Korte pauze

10.30-11.00 Wim en Stefan vertellen hoe zij er in slaagden om hun werk te behouden nadat ze een visuele beperking kregen.

11.00-11.30 Gerard en Mark, die zelf ook een visuele beperking heeft zijn Arbo-werkplekspecialist voor alle ministeries. Zij laten u zien hoe werkgevers werkplekaanpassingen kunnen realiseren.

11.30-12.00 Wat moeten werkgevers en werknemers doen om het proces van de Wet Poortwachter zo goed mogelijk te laten verlopen? Angelo Wiegman van BedrijfPlus, verzekeringsdeskundige wet poortwachter, WIA en ZW vertelt waarom het altijd loont om te investeren in het aan het werk houden van werknemers met een visuele beperking. Hij laat ook werknemers zien waarom het loont om je niet te laten afkeuren maar aan het werk te blijven.

12.00-13.00 Netwerklunch

Meer info en Aanmelden
Roos Hoelen. Thema coördinator werk bij de Oogvereniging roos.hoelen@oogvereniging.nl 06-20915820

© 2019 |