ZieZo-beurs

Over leven met minder zicht

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtzienden Belangenvereniging

Logo NCBDe Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Belangenvereniging
of, kortweg de NCB, is er ook voor ú !

De NCB heeft de Bijbel als grondslag.

De NCB is een kleine vereniging en onafhankelijk van de grotere oogverenigingen, z.g. patiëntenverenigingen, die gekoppeld zijn aan bepaalde oogziekten. De activiteiten van de NCB zijn gericht op:
• persoonlijke en sociale contacten;
• organiseren van samenkomsten, gericht op ‘elkaar ontmoeten’ en ‘kunnen leren’ van opgedane ervaringen;
• informatieverschaffing door het maandelijks contactblad ‘Onze Gids’ waarin o.a. oogheelkundige ontwikkelingen, hulpmiddelen en ervaringen van visueel gehandicapten beschreven staan;
• medewerking aan maatschappelijke verbeteringen ten behoeve van visueel beperkten.

Wat kan de NCB voor ú doen?
De NCB bestaat al sinds 1924 en is een landelijke organisatie, ingedeeld in regio’s. Iedere regio heeft een coördinator die alle contacten regelt. De NCB is financieel onafhankelijk. Een algemeen bestuur regelt de financiën en het beleid.

Het lidmaatschap staat open voor ieder die instemt met de grondslag, visueel gehandicapt is of voor personen die een affiniteit hebben met en betrokken zijn bij deze doelgroep.
De lidmaatschapskosten zijn laag en het lidmaatschap biedt veel voordelen: zie daarvoor onze website www.ncb-bond.nl.

Aanmelden als lid of donateur
Graag nodigen wij u uit lid te worden van de NCB. U kunt dan genieten van de vele voordelen die de NCB u biedt! De lidmaatschapskosten zijn laag, zie website, www.ncb-belangen.nl
U kunt zich ook aanmelden als donateur van de NCB. De NCB is een ANBI instelling waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Voor meer informatie:

Telefoon : 038 – 427 04 48 (NCB-administratie)
E-mail : info@ncb-belangen.nl
Website: http://www.ncb-bond.nl/

© 2020 |