ZieZo-beurs

Over leven met minder zicht

NSV (Nederlandse Schrijftolken Vereniging)

Een schrijftolk zet gesproken Nederlands om in geschreven Nederlands. Dit doet een schrijftolk met behulp van een speciaal toetsenbord: de Velotype Pro.

Dit toetsenbord wordt aangesloten op een laptop of tablet, waar u direct het gesprokene op mee kunt lezen. Ook kan de laptop aangesloten worden op een beamer of monitor zodat de tekst daarop kan verschijnen.

Vooral mensen die geen gebarentaal gebruiken kunnen baat hebben bij een schrijftolk. Voor blinden of slechtzienden met een gehoorprobleem kan een schrijftolk handig zijn. Via een brailleleesregel of grote letters op het scherm en aangepast kleurcontrast kan er toch gelezen worden wat iemand zegt. Want niet altijd kan men de mondbewegingen en mimiek van een spreker goed volgen, bijvoorbeeld door grotere afstand of als er reacties uit de zaal komen.

De Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV) wil meer bekendheid geven aan schrijftolken door informatie te verstrekken. Wij kunnen u informeren over het aanvragen van een schrijftolk en toelichten in welke situaties het mogelijk is een schrijftolk in te zetten.

Iedere dove, slechthorende of doofblinde persoon heeft in Nederland het recht om een schrijftolk in te zetten via een aangevraagde tolkvoorziening vanuit het UWV.

Op onze stand kunt u met enkele schrijftolken kennismaken maar ook eens meelezen met wat zij te vertellen hebben. Ook kunt u ons toetsenbord meemaken en zelf uitproberen.

Een schrijftolk maakt de communicatie veel gemakkelijker voor u.

Meer informatie: www.schrijftolk.org

© 2023 |