ZieZo-beurs

Over leven met minder zicht

Ik word opgehaald door een taxi. Welk adres kan ik opgeven?

Er zijn zogeheten Kiss & Ride plekken evenals taxistandplaatsen gecreëerd tegenover de hoofdingang van het Beatrixgebouw waar u gebracht of opgehaald kunt worden. Het adres hiervan is Croeselaan 6A, 3521 CA, Utrecht.

© 2021 |