ZieZo-beurs

Over leven met minder zicht

Voor bezoekers

De ZieZo-beurs 2022 vindt plaats op vrijdag 30 september en zaterdag 1
oktober 2022 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht.

Van harte welkom! De ZieZo-beurs is voor iedereen die te maken heeft met een visuele beperking. Voor slecht- en minderzienden, maar ook voor hun familie, vrienden en zorgverleners. Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden en
hulpmiddelen voor het leven en werken met een visuele beperking? We informeren en ontmoeten u graag op de belangrijkste oogbeurs van Nederland! De toegang is gratis.

© 2023 |