ZieZo-beurs

Over leven met minder zicht

ZieZo-vereniging

Doelstelling

Ziezo is een brancheorganisatie van bedrijven die de ontplooiing van mensen met een visuele functiebeperking wil stimuleren door gebruik te maken van technologische producten.

De vereniging wil dit doel bereiken door het verzamelen van informatie over de verkrijgbaarheid van deze producten en diensten, het geven van demonstraties en het stimuleren van ontwikkelingen op dit gebied.

Leden

De vereniging is opgericht in 1995 en bestaat uit diverse leden. Organisaties die het doel van de vereniging onderschrijven en actief willen uitdragen, kunnen lid worden van de vereniging. U kunt hiervoor contact opnemen met het bedrijfsbureau: info@ziezo.org (NIET voor informatie over de beurs).

Doelgroep

Gezamenlijk bedient de vereniging een groep van zo’n 15.000 geïnteresseerden. Het aantal personen in de Nederlandse samenleving dat op enig moment van deze producten gebruik zou kunnen maken, bedraagt 320.000.

Naast de levering van hulpmiddelen staat de dienstverlening aan gebruikers zowel als arbeidsdeskundigen en technisch beoordelaars van bedrijfsverenigingen en ziektekostenverzekeraars, hoog in het vaandel.

De ZieZo-beurs

Vanuit haar doelstelling organiseerde de vereniging sinds 1996 jaarlijks de landelijke ZIEZO-beurs. Hiervoor nodigde zij een gevarieerde groep standhouders uit die een raakvlak hebben met visuele beperkingen. Sinds 2005 heeft het Oogfonds de organisatie van de beurs op zich genomen. Vanaf 2014 is de organisatie in opdracht van de ZieZo-vereniging in handen van Ben de Wild Productions B.V.

Adresgegevens
Vereniging ZieZo
Bloemenwaaier 7
7609 XD Almelo

Uitsluitend voor informatie over Vereniging Ziezo, de vereniging van leveranciers van hulpmiddelen: info@ziezo.org

© 2024 |