ZieZo-beurs

Over leven met minder zicht

Is er een ruimte waar ik mijn kind kan voeden of waar ik kan kolven?

Ja, in het Beatrixgebouw is een kolfruimte aanwezig. Hier staan ook koelkastjes. De sleutel voor de kolfruimte kunt u ophalen bij de receptie van het Beatrixgebouw. De gastvrouw of -heer vertelt dan ook waar deze ruimte exact te vinden is.

© 2020 |